สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในประเทศไทยระหว่างปี 2545-2565

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในประเทศไทยระหว่างปี 2545-2565

1 มกราคม 2545
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15 พฤษภาคม 2565
โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@yahoo.com)
ปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ที่เห็นในประเทศไทยตลอดปี 2545 มีเพียงครั้งเดียว คือ ดวงจันทร์บังดาวเสาร์ ในวันที่ 24 มกราคม 2545 โดยจะเกิดขึ้นในเวลาใกล้เที่ยงคืน บริเวณที่มองเห็นดวงจันทร์บังดาวเสาร์ในประเทศไทย ได้แก่ ส่วนใหญ่ของประเทศยกเว้นภาคใต้ โดยที่จังหวัดตราดและตอนบนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น อำเภอหัวหิน จะมองเห็นดาวเสาร์ถูกบังบางส่วน จากผลการคำนวณเพื่อหาวันเวลาที่ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ในประเทศไทย พบว่าปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเพียง ครั้งในรอบ 20 ปี ดังที่แสดงในตาราง

ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2565
วันที่ดาวเคราะห์ที่ถูกดวงจันทร์บังภูมิภาคที่มองเห็น
24 ม.ค. 2545ดาวเสาร์ทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้ตอนล่าง
21 พ.ค. 2547ดาวศุกร์เฉพาะภาคเหนือ (ปรากฏใกล้ขอบฟ้ามาก อาจมองเห็นได้ยาก)
10 พ.ค. 2551ดาวอังคารทั่วประเทศ
23 ก.พ. 2552ดาวพฤหัสบดีทั่วประเทศ (ปรากฏใกล้ขอบฟ้าในเวลาเช้ามืด อาจมองเห็นได้ยาก)
16 พ.ค. 2553ดาวศุกร์ทั่วประเทศ
12 ส.ค. 2555ดาวพฤหัสบดีจังหวัดชายแดนภาคใต้
17 เม.ย. 2564ดาวอังคารทั่วประเทศ


หมายเหตุ :
ตารางนี้แสดงเฉพาะปรากฏการณ์ที่มองเห็นได้ในเวลากลางคืน บางครั้งดวงจันทร์สามารถบดบังดาวศุกร์หรือดาวพฤหัสบดีได้ในเวลากลางวัน ซึ่งอาจพอมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
ไม่รวมดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน