สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

27 พฤศจิกายน–3 ธันวาคม

27 พฤศจิกายน 2566 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

27 พฤศจิกายน–3 ธันวาคม 2566

★ จันทร์, 27 พฤศจิกายน เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้กระจุกดาวลูกไก่ในกลุ่มดาววัวที่ระยะ 3° (ใกล้ขอบฟ้า)
★ จันทร์, 27 พฤศจิกายน จันทร์เพ็ญ (16:16 น.)


จันทร์เพ็ญเป็นวันที่มองเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวง ใกล้เคียงกับวันขึ้น 15 ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติ ดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ตามมุมห่างจากดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวดวงจันทร์ในมุมต่าง ๆ ทำให้เกิดข้างขึ้น-ข้างแรม จันทร์เพ็ญเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นมุม 180° เราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกขณะดวงอาทิตย์ตก อยู่สูงสุดบนท้องฟ้าราวเที่ยงคืน และตกลับขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น

★ อังคาร, 28 พฤศจิกายน ดาวศุกร์ผ่านจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดบนวงโคจร (19:31 น. ระยะห่าง 0.71845 หน่วยดาราศาสตร์)
★ พุธ, 29 พฤศจิกายน ดวงจันทร์มีเดคลิเนชันไปทางเหนือมากที่สุด (28.2°) (21:11 น.)
★ ศุกร์, ธันวาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวพอลลักซ์ในกลุ่มดาวคนคู่ที่ระยะ 

4–10 ธันวาคม 2566

★ จันทร์, ธันวาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวเรกูลัส (หัวใจสิงห์) ในกลุ่มดาวสิงโตที่ระยะ 
★ จันทร์, ธันวาคม ดาวพุธทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุด (21:29 น. 21.3° ตะวันออก)
★ อังคาร, ธันวาคม ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุด (01:42 น. ระยะห่าง 404,346 กม. ขนาดปรากฏ 29′ 33″)
★ อังคาร, ธันวาคม จันทร์กึ่งข้างแรม (12:49 น.)
★ ศุกร์, ธันวาคม ดวงจันทร์อยู่ที่จุดโหนดลง (22:25 น.)
★ เสาร์, ธันวาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวศุกร์ที่ระยะ 
★ เสาร์, ธันวาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวสไปกา (รวงข้าว) ในกลุ่มดาวหญิงสาวที่ระยะ 
★ อาทิตย์, 10 ธันวาคม เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวศุกร์ที่ระยะ 

ดาวเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2566


ดาวพฤหัสบดี (โชติมาตร -2.9 ถึง -2.8) และดาวเสาร์ (โชติมาตร +0.7 ถึง +0.9) อยู่บนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำ ต้นเดือนดาวพฤหัสบดีอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ขณะปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวแกะ เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีสว่างที่สุดและมีขนาดปรากฏใหญ่ที่สุดในรอบปี เมื่อหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเห็นดาวเสาร์อยู่ในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ

กลางเดือนพฤศจิกายน ดาวพุธทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์จนเริ่มปรากฏบนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำ โดยช่วงวันที่ 11-30 พฤศจิกายน ดาวพุธมีความสว่างลดลงเล็กน้อยจากโชติมาตร -0.5 ไปที่ -0.4

ดาวศุกร์ (โชติมาตร -4.4 ถึง -4.2) อยู่บนท้องฟ้าเวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออก วันที่ พฤศจิกายน ดาวศุกร์จะออกจากกลุ่มดาวสิงโตแล้วเข้าสู่กลุ่มดาวหญิงสาว

ภาพจำลองแสดงส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (จาก วรเชษฐ์ บุญปลอด Stellarium)

ดูเพิ่ม


★ แผนที่ฟ้าออนไลน์
★ ดาวเคราะห์ในปี 2566
★ ฝนดาวตกในปี 2566
★ สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2566
★ ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ 24 มีนาคม 2566
★ ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
★ เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
★ เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
★ คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
★ สารพันคำถามดาราศาสตร์