สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

17–23 มิถุนายน ดวงจันทร์ผ่านใกล้ดาวปาริชาต (แอนทาเรส) ในกลุ่มดาวแมงป่อง

17 มิถุนายน 2567 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

17–23 มิถุนายน 2567

★ พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน เวลาหัวค่ำ ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวปาริชาต (แอนทาเรส) ในกลุ่มดาวแมงป่องที่ระยะ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 19:30 น. บนท้องฟ้าทิศตะวันออกเฉียงใต้ (จาก Stellarium)

★ ศุกร์, 21 มิถุนายน ดาวเนปจูนอยู่ที่ตำแหน่งตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันตก (บนท้องฟ้าเวลาเช้ามืด) (01:12 น.)


★ ศุกร์, 21 มิถุนายน ดวงอาทิตย์ผ่านตำแหน่งครีษมายัน (03:51 น.)

 (จาก Wikimedia Commons)

★ เสาร์, 22 มิถุนายน จันทร์เพ็ญ (08:08 น.)


จันทร์เพ็ญเป็นวันที่มองเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวง ใกล้เคียงกับวันขึ้น 15 ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติ ดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ตามมุมห่างจากดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวดวงจันทร์ในมุมต่าง ๆ ทำให้เกิดข้างขึ้น-ข้างแรม จันทร์เพ็ญเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นมุม 180° เราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกขณะดวงอาทิตย์ตก อยู่สูงสุดบนท้องฟ้าราวเที่ยงคืน และตกลับขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น
วันขึ้น 15 ค่ำในปฏิทินจันทรคติไทยอาจไม่ตรงกับจันทร์เพ็ญทางดาราศาสตร์ เนื่องจากปฏิทินมีข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ทำให้บางครั้งสามารถคลาดเคลื่อนไปจากดวงจันทร์จริงบนท้องฟ้า อย่างการกำหนดให้เดือนคู่มี 30 วัน และเดือนคี่มี 29 วัน (ไม่มีแรม 15 ค่ำ)

★ เสาร์, 22 มิถุนายน ดวงจันทร์มีเดคลิเนชันไปทางใต้มากที่สุด (-28.4°) (09:38 น.)

24–30 มิถุนายน 2567

★ พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุด (18:30 น. ระยะห่าง 369,286 กม. ขนาดปรากฏ 32′ 22″)
★ ศุกร์, 28 มิถุนายน เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวเสาร์ที่ระยะ 
★ เสาร์, 29 มิถุนายน จันทร์กึ่งข้างแรม (04:53 น.)
★ เสาร์, 29 มิถุนายน ดวงจันทร์อยู่ที่จุดโหนดขึ้น (11:25 น.)

ดาวเคราะห์ในเดือนมิถุนายน 2567


เดือนนี้สังเกตดาวเคราะห์ได้บนท้องฟ้าเวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออก ดาวพุธเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อย ๆ อาจสังเกตได้ถึงวันที่ 4-5 มิถุนายน หลังจากนั้นดาวพุธจะผ่านตำแหน่งร่วมทิศในกลางเดือนมิถุนายน ช่วงวันที่ 1-5 มิถุนายน ดาวพุธสว่างที่โชติมาตร -0.9 ถึง -1.2 ปลายเดือนดาวพุธย้ายไปปรากฏบนท้องฟ้าเวลาหัวค่ำทางทิศตะวันตกบริเวณกลุ่มดาวคนคู่ ช่วงวันที่ 24-30 มิถุนายน ดาวพุธมีความสว่างลดลงจากโชติมาตร -1.2 ไปที่ -0.6

ต้นเดือนดาวพฤหัสบดี (โชติมาตร -2.0) ทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์จนเริ่มปรากฏบนท้องฟ้าเวลาเช้ามืดในกลุ่มดาววัว วันที่ และ มิถุนายน ดาวพุธผ่านมาอยู่ใกล้ อาจพอสังเกตได้หากท้องฟ้าเปิดและใกล้ขอบฟ้าไม่มีอะไรบดบัง ดาวอังคารและดาวเสาร์อยู่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าทิศเดียวกัน ดาวอังคาร (โชติมาตร 1.1 ถึง 1.0) อยู่ในกลุ่มดาวปลา กลางเดือนย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวแกะ ส่วนดาวเสาร์ (โชติมาตร 1.0 ถึง 0.9) อยู่ห่างออกไปในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ

ภาพจำลองแสดงส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (จาก วรเชษฐ์ บุญปลอด Stellarium)

ดูเพิ่ม


★ แผนที่ฟ้าออนไลน์
★ ดาวเคราะห์ในปี 2567
★ ฝนดาวตกในปี 2567
★ สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2567
★ ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
★ เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
★ เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
★ คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
★ สารพันคำถามดาราศาสตร์