สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

ท้องฟ้ารายสัปดาห์

29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน ดาวอังคารผ่านหน้ากระจุกดาวรังผึ้งในกลุ่มดาวปู

29 พฤษภาคม 2566 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

29 พฤษภาคม – มิถุนายน 2566

★ จันทร์, 29 พฤษภาคม ดาวพุธทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุด (12:34 น. 24.9° ตะวันตก)


★ พุธ, 31 พฤษภาคม ดาวอังคารผ่านจุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุดบนวงโคจร (03:32 น. ระยะห่าง 1.66594 หน่วยดาราศาสตร์)
★ พุธ, 31 พฤษภาคม เวลาหัวค่ำ ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวสไปกา (รวงข้าว) ในกลุ่มดาวหญิงสาวที่ระยะ 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 19:30 น. บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (จาก Stellarium)

★ พฤหัสบดี, มิถุนายน ดวงจันทร์อยู่ที่จุดโหนดลง (13:23 น.)

ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเอียงทำมุมประมาณ 5° กับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ เราเรียกจุดตัดระหว่างระนาบทั้งสองว่าจุดโหนด มี จุด อยู่ตรงข้ามกัน จุดโหนดขึ้นเป็นจุดที่ดวงจันทร์เคลื่อนจากใต้ระนาบสุริยวิถีขึ้นมาทางเหนือ จุดโหนดลงเป็นจุดที่ดวงจันทร์เคลื่อนจากเหนือระนาบสุริยวิถีลงไปทางใต้ หากจันทร์ดับเกิดขึ้นในช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านใกล้จุดใดจุดหนึ่ง จะมีโอกาสเกิดสุริยุปราคา ในทำนองเดียวกัน หากจันทร์เพ็ญเกิดขึ้นในช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านใกล้จุดใดจุดหนึ่ง จะมีโอกาสเกิดจันทรุปราคา

★ ศุกร์-เสาร์, 2-3 มิถุนายน เวลาหัวค่ำ ดาวอังคารอยู่ใกล้กระจุกดาวรังผึ้งในกลุ่มดาวปูที่ระยะ 0.3°

วันที่ มิถุนายน 2566 เวลา 19:30 น. บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันตก (จาก Stellarium)

★ อาทิตย์, มิถุนายน เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวแอนทาเรส (ปาริชาต) ในกลุ่มดาวแมงป่องที่ระยะ 1° (ใกล้ขอบฟ้า)

วันที่ มิถุนายน 2566 เวลา 05:00 น. เหนือขอบฟ้าด้านทิศตะวันตก (จาก Stellarium)

★ อาทิตย์, มิถุนายน จันทร์เพ็ญ (10:42 น.)


จันทร์เพ็ญเป็นวันที่มองเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวง ใกล้เคียงกับวันขึ้น 15 ค่ำ ตามปฏิทินจันทรคติ ดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ตามมุมห่างจากดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวดวงจันทร์ในมุมต่าง ๆ ทำให้เกิดข้างขึ้น-ข้างแรม จันทร์เพ็ญเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นมุม 180° เราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกขณะดวงอาทิตย์ตก อยู่สูงสุดบนท้องฟ้าราวเที่ยงคืน และตกลับขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น

★ อาทิตย์, มิถุนายน ดาวศุกร์ทำมุมห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุด (18:01 น. 45.4° ตะวันออก)


5–11 มิถุนายน 2566

★ จันทร์, มิถุนายน ดวงจันทร์มีเดคลิเนชันไปทางใต้มากที่สุด (-27.9°) (23:22 น.)
★ พุธ, มิถุนายน ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุด (06:06 น. ระยะห่าง 364,861 กม. ขนาดปรากฏ 32′ 45″)
★ เสาร์, 10 มิถุนายน เวลาเช้ามืด ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวเสาร์ที่ระยะ 
★ อาทิตย์, 11 มิถุนายน จันทร์กึ่งข้างแรม (02:31 น.)

ดาวเคราะห์ในเดือนพฤษภาคม 2566


ดาวศุกร์ (โชติมาตร -4.1 ถึง -4.4) และดาวอังคาร (โชติมาตร +1.3 ถึง +1.6) อยู่บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันตกในเวลาหัวค่ำ ดาวศุกร์อยู่ในกลุ่มดาววัว วันที่ พฤษภาคม เคลื่อนเข้าสู่กลุ่มดาวคนคู่ ดาวอังคารอยู่ในกลุ่มดาวคนคู่ กลางเดือนเคลื่อนเข้าสู่กลุ่มดาวปู

ดาวพฤหัสบดี (โชติมาตร -2.1) และดาวเสาร์ (โชติมาตร +0.9) อยู่บนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกในเวลาเช้ามืด ดาวพฤหัสบดีสว่างกว่าและอยู่ในกลุ่มดาวปลา ปลายเดือนเข้าสู่กลุ่มดาวแกะ ดาวเสาร์มีมุมเงยสูงกว่าดาวพฤหัสบดี อยู่ในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ และมีตำแหน่งค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

หลังจากผ่านตำแหน่งร่วมทิศแนววงใน ดาวพุธจะมาปรากฏบนท้องฟ้าเวลาเช้ามืด เริ่มเห็นได้ตั้งแต่ราวกลางเดือนโดยอยู่ในทิศใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบดี ดาวพุธทำมุมห่างดวงอาทิตย์มากขึ้นทุกวัน ใกล้ดาวพฤหัสบดีที่สุดในเช้ามืดวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ระยะ 6° และเป็นวันเดียวกับที่จันทร์เสี้ยวบาง ๆ ผ่านมาอยู่ทางซ้ายมือของดาวพุธ ดาวพุธจะทำมุมห่างดวงอาทิตย์ที่สุดในวันที่ 29 พฤษภาคม ช่วงวันที่ 15-31 พฤษภาคม ดาวพุธมีความสว่างเพิ่มขึ้นจากโชติมาตร +2.0 ไปที่ +0.4

ภาพจำลองแสดงส่วนสว่างของดาวเคราะห์ และขนาดปรากฏเปรียบเทียบ (จาก วรเชษฐ์ บุญปลอด Stellarium)

ดูเพิ่ม


★ แผนที่ฟ้าออนไลน์
★ ดาวเคราะห์ในปี 2566
★ ฝนดาวตกในปี 2566
★ สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2566
★ ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ 24 มีนาคม 2566
★ ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย
★ เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้น-ตก
★ เวลาเกิดแสงสนธยาและเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก
★ คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว
★ สารพันคำถามดาราศาสตร์