มีนาคม-เมษายน 2547 - ดูดาวเคราะห์ทั้งห้าพร้อมกัน

วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนนี้ เป็นช่วงเวลาที่เราจะมีโอกาสมองเห็นดาวเคราะห์สว่าง 5 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์ พร้อมกันด้วยตาเปล่าในเวลาหัวค่ำ ไม่เพียงแค่นั้น ดวงจันทร์จะปรากฎผ่านใกล้ดาวเคราะห์แต่ละดวง ดวงจันทร์จะผ่านใกล้ดาวพุธในหัวค่ำของวันที่ 22 มีนาคม จำเป็นต้องหาสถานที่ๆ ท้องฟ้าทิศตะวันตกเปิดโล่งในการสังเกตดาวพุธและดวงจันทร์ในวันดังกล่าว เนื่องจากมีตำแหน่งอยู่ใกล้ขอบฟ้า หลังจากนั้นดวงจันทร์จะผ่านใกล้ดาวศุกร์ในวันที่ 24 มีนาคม อยู่ตรงกลางระหว่างดาวศุกร์กับดาวอังคารในวันที่ 25 มีนาคม และเคลื่อนไปปรากฏเหนือดาวอังคารในวันที่ 26 มีนาคม

วันที่ 28 มีนาคม ดวงจันทร์จะผ่านใกล้ดาวเสาร์ และผ่านใกล้ดาวพฤหัสบดีในวันที่ 2 เมษายน นอกจากการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนตำแหน่งไปในแต่ละวันแล้ว เรายังสามารถมองเห็นดาวศุกร์ผ่านใกล้กระจุกดาวลูกไก่ในวันที่ 3 เมษายน ซึ่งเกิดขึ้นทุก ๆ 8 ปี

หมายเหตุ: เดือนธันวาคม 2547 ดาวเคราะห์ทั้ง 5 ดวงและดวงจันทร์จะปรากฏในท้องฟ้าพร้อมกันอีกครั้ง มองเห็นได้เวลาเช้ามืด

ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ และดวงจันทร์ ปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกัน
ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ และดวงจันทร์ ปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกัน
ดาวศุกร์ผ่านใกล้กระจุกดาวลูกไก่

ดาวศุกร์ผ่านใกล้กระจุกดาวลูกไก่ - ในยุคปัจจุบัน วันที่ 3 เมษายน ทุก ๆ 8 ปี ดาวศุกร์จะมีตำแหน่งใกล้กับกระจุกดาวลูกไก่มากเป็นพิเศษ

ดูเพิ่ม