สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

ดวงจันทร์วันเพ็ญ

ด.ช.ชานน กมลโกศล

15/3/54

Cone Nebula Wide Field

ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์

5/3/54

อาทิตย์ทรงกลดแบบปิรามิด (pyramidal crystal halo)

พงศธร กิจเวช (อัฐ)

1/3/54

กาแล็กซี M33

พรชัย อมรศรีจิรทร

24/2/54

จันทรุปราคาบางส่วน 26 มิถุนายน 2553

พงศธร กิจเวช (อัฐ)

10/7/53

NGC7635 "Bubble Nebula" in Casiopeia

ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์

29/4/53

ดาวประจำเมือง

Sophit Kamphalasiri

29/4/53

NGC1365 in Fornax

ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์

7/3/53

สุริยุปราคา 15 01 2010

สมศักดิ์ แซ่เต็ง

31/1/53

ลำดับการเกิดสุริยุปราคาที่เชียงใหม่ 15 ม.ค. 2553

พงศธร กิจเวช (อัฐ)

18/1/53

จันทรคราสรับปีใหม่เหนือพระนครคีรี เมืองเพชร

โอภาส ชาญมงคล

17/1/53

Solar Eclipse 53-01-15 @1400 PM

นรินทร์ หอยสังข์

17/1/53

ราหูอมสุริยาเหนือบ้านฉัน

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ, เสรี ลิขิตธีรเมธ

17/1/53

สุริยุปราคาพื้นหน้าบ้าน

วิมุติ วสะหลาย

15/1/53

Galaxy M-74 in Pisces

ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์

15/1/53

partial eclipse 15.01.53

บุญเจริญ ธรรมประสิทธิ์

15/1/53

เรียนรู้เรื่องสุริยคราสบางส่วน

บุญเจริญ ธรรมประสิทธิ์

15/1/53

สุริยคราสเหนือกระโจมแก้ว

โอภาส ชาญมงคล

15/1/53

จันทร์ค้างฟ้า

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ

4/1/53

จันทร์ค้างฟ้า

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ

4/1/53