สมาคมดาราศาสตร์ไทย

บริวารดาวศุกร์หายไปไหน

บริวารดาวศุกร์หายไปไหน

17 ธ.ค. 2549
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเกือบทุกดวงมีดวงจันทร์ประดับบารมีกันทั้งนั้น แต่เคยสงสัยไหม ทำไมดาวศุกร์จึงไม่มีดวงจันทร์กับเขา 

อเลกซ์ อเลมี และ เดวิด สตีเฟนสัน นักวิทยาศาสตร์จากคาลเทค ได้เสนอทฤษฎีใหม่ต่อที่ประชุมสมาคมดาราศาสตร์อเมริกันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่า ความจริงเมื่อก่อนดาวศุกร์ก็อาจเคยมีบริวารมาก่อน แต่ถูกทำลายหายไปแล้ว 

ตามแบบจำลองที่เขาสร้างขึ้นอธิบายว่า ดาวศุกร์เคยถูกวัตถุขนาดใหญ่พุ่งชนอย่างแรงมาก่อน เช่นเดียวกับที่โลกเคยประสบซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดดวงจันทร์ แต่แทนที่จะเคยถูกชนครั้งเดียวอย่างโลก ดาวศุกร์น่าจะเคยโดนชนถึงสองครั้ง การชนครั้งแรกปั่นให้ดาวศุกร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา เนื้อดาวที่กระเด็นหลุดออกได้รวมกันกลายเป็นบริวารและค่อยถอยห่างจากดาวศุกร์ออกไป ส่วนการชนครั้งต่อมาทำให้ดาวศุกร์หมุนตามเข็มนาฬิกา หักล้างผลจากการชนครั้งแรกออกไป การที่ดาวศุกร์หมุนสวนทางกับบริวารที่เกิดขึ้น ทำให้อันตรกิริยาระหว่างวัตถุทั้งสองเปลี่ยนไป ดาวบริวารจึงเริ่มเคลื่อนที่กลับมาหาดาวศุกร์ทีละน้อย จนในที่สุดก็ชนเข้ากับดาวศุกร์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของดาวศุกร์อีกครั้งหนึ่ง ส่วนการชนครั้งที่สองอาจทำให้เกิดบริวารดวงที่สองขึ้นก็ได้ แต่ถึงแม้จะเกิดขึ้น ก็จะถูกบริวารดวงแรกกวาดกลับเข้ามาอยู่ดี 

ด้วยเหตุนี้ดาวศุกร์จึงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างเช่นทุกวันนี้

ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์หนึ่งในสองดวงในระบบสุริยะที่ไม่มีบริวาร

ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์หนึ่งในสองดวงในระบบสุริยะที่ไม่มีบริวาร

ที่มา: