สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดวงจันทร์บังดาวอังคาร : 10 พฤษภาคม 2551

ดวงจันทร์บังดาวอังคาร : 10 พฤษภาคม 2551

3 พฤษภาคม 2551
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21 พฤษภาคม 2565
โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@yahoo.com)
คืนวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2551 หากท้องฟ้าเปิด ไม่มีเมฆมาก เราจะมีโอกาสสังเกตการบังกันระหว่างวัตถุท้องฟ้า เป็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวอังคารที่สามารถมองเห็นได้ในประเทศไทย และนับเป็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสามารถสังเกตการณ์ได้ด้วยตาเปล่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ดวงจันทร์บังดาวเสาร์เมื่อปี 2545

วันที่ 10 พฤษภาคม ดวงจันทร์อยู่ในช่วงข้างขึ้น สว่างเกือบครึ่งดวง การบังเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณสี่ทุ่ม ขณะนั้นดวงจันทร์อยู่สูงเหนือขอบฟ้าทิศตะวันตกประมาณ 20 องศา หลังจากนั้นอีกเกือบหนึ่งชั่วโมง ดาวอังคารจะโผล่ออกมาที่ขอบด้านสว่างของดวงจันทร์ แต่เป็นเวลาที่ดวงจันทร์และดาวอังคารอยู่ต่ำใกล้ขอบฟ้า

แต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเห็นปรากฏการณ์ได้ไม่พร้อมกัน รวมทั้งการเคลื่อนที่ของดาวอังคารเบื้องหลังดวงจันทร์ก็แตกต่างกัน (ดูภาพประกอบ) เวลาคาดหมายของบางจังหวัดแสดงในตาราง

เส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวอังคารขณะผ่านเบื้องหลังดวงจันทร์สำหรับบางจังหวัด ดาวอังคารหายลับไปเบื้องหลังดวงจันทร์ที่ด้านมืด หลังจากนั้นมันจะกลับมาปรากฏอีกครั้งที่ด้านสว่าง (ผลการคำนวณจาก Occult 3.6 โดย D. Herald) 

ดวงจันทร์บังดาวอังคาร 10 พฤษภาคม 2551
สถานที่เริ่มบังสิ้นสุด
เวลามุมเงยเวลามุมเงย
กรุงเทพฯ21:56.0 น.23°22:42.5 น.12°
ขอนแก่น21:59.1 น.21°22:33.9 น.13°
เชียงใหม่21:54.5 น.26°22:30.8 น.18°
นครราชสีมา21:57.7 น.22°22:38.5 น.12°
นครศรีธรรมราช21:57.5 น.22°22:52.7 น.
ประจวบคีรีขันธ์21:55.8 น.23°22:47.0 น.11°
ภูเก็ต21:56.9 น.23°22:54.1 น.10°
ระยอง21:56.9 น.22°22:44.3 น.11°
สงขลา21:58.6 น.20°22:54.3 น.
อุดรธานี21:59.6 น.21°22:31.0 น.14°
อุบลราชธานี22:00.9 น.18°22:35.3 น.11°


หมายเหตุ: 
คำนวณสำหรับอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด (จาก Occult 3.6 โดย D. Herald) จังหวัดอื่น ๆ สามารถคาดคะเนเวลาได้จากจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน

แอนิเมชันแสดงลักษณะของปรากฏการณ์ (เร็วกว่าเวลาจริง) (จาก ปณัฐพงศ์ จันทรวัฒนาวณิช)

ช่วงที่ดวงจันทร์เริ่มบังดาวอังคารคาดว่าสามารถสังเกตการณ์ได้ด้วยตาเปล่า แต่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย อย่างกล้องสองตาหรือกล้องโทรทรรศน์ที่มีฐานยึดและขาตั้งที่มั่นคง

เนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ มันอยู่ใกล้มากพอที่เราจะเห็นเป็นดวงกลมได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์กำลังขยายสูง แตกต่างจากดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลมากจนเป็นจุดสว่าง ดังนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวอังคารขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม ช่วงที่ดาวอังคารกำลังหายไปที่ขอบด้านมืดของดวงจันทร์ กล้องจะสามารถส่องเห็นดวงจันทร์ใช้เวลาประมาณ 12-13 วินาที นับตั้งแต่จังหวะที่ขอบดวงจันทร์เริ่มแตะขอบดาวอังคาร จนกระทั่งดวงจันทร์ค่อย ๆ บังดาวอังคารจนมิดหมดทั้งดวง ส่วนการสังเกตด้วยตาเปล่าหรือกล้องสองตาน่าจะพบว่าดาวอังคารหรี่แสงลงแล้วหายลับไปเบื้องหลังด้านมืดของดวงจันทร์

ช่วงสิ้นสุดปรากฏการณ์เมื่อดาวอังคารโผล่ออกมาจากด้านสว่างของดวงจันทร์ ตาเปล่าจะสังเกตได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากพื้นผิวด้านสว่างของดวงจันทร์ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ทำให้ดวงจันทร์สว่างจนแทบจะกลบแสงของดาวอังคารไปเสียหมด อุปสรรคอีกประการหนึ่งก็คือดวงจันทร์กับดาวอังคารจะเคลื่อนลงต่ำเข้าใกล้ขอบฟ้ามาก

นอกจากประเทศไทยแล้ว บางประเทศในเอเชียก็มีโอกาสสังเกตปรากฏการณ์ในวันนี้ได้ด้วยเช่นกัน อาทิ ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ เนปาล พม่า กัมพูชา ดินแดนทิเบต เกาะน้อยใหญ่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดีย พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวและเวียดนาม รวมไปถึงตะวันตกของมาเลเซียและอินโดนีเซีย

สำหรับประเทศไทย ดวงจันทร์บังดาวอังคารครั้งต่อไปจะเกิดในวันที่ 17 เมษายน 2564 ซึ่งเห็นได้ทั่วประเทศอีกเช่นเดียวกัน แต่ก่อนหน้านั้นเราจะมีโอกาสเห็นดวงจันทร์บังดาวพฤหัสบดีได้ในเช้ามืดวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 (อยู่ใกล้ขอบฟ้ามากจนอาจสังเกตได้ยาก) และดวงจันทร์บังดาวศุกร์ในค่ำวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553

ดวงจันทร์บังดาวอังคาร พ.ศ. 2501-2600
วันที่ภูมิภาคที่มองเห็น
16 สิงหาคม 2529ทั่วประเทศ
10 พฤษภาคม 2551ทั่วประเทศ
17 เมษายน 2564ทั่วประเทศ
21 มีนาคม 2583เกือบทั่วประเทศ ยกเว้นภาคใต้ตอนล่าง


หมายเหตุเลือกเฉพาะที่เห็นในพื้นที่ประเทศไทยและเกิดขึ้นในเวลากลางคืน