สมาคมดาราศาสตร์ไทย

นาซาอนุมัติคอนทัวร์

นาซาอนุมัติคอนทัวร์

1 มี.ค. 2543
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
องค์การนาซาได้อนุมัติให้ดำเนินภารกิจอวกาศใหม่แล้ว ภารกิจนี้มีชื่อว่า คอนทัวร์ (Contour) ย่อมาจาก Comet Nucleus Tour เป็นภารกิจหนึ่งในโครงการดิสคัฟเวอรี มีหน้าที่สำรวจดาวหางสามดวง ขณะนี้ได้ผ่านการตรวจแบบเบื้องต้นแล้ว คาดว่าจะเริ่มลงมือสร้างยานในเร็ว ๆ นี้ และพร้อมจะออกเดินทางในเดือนกรกฎาคม 2545

คอนทัวร์จะเข้าเฉียดดาวหางเองเค (Encke) ในเดือนพฤศจิกายน 2546 ดาวหางชวาสมาน-วาคมาน-3 (Schwassmann-Wachmann-3) ในเดือนพฤศจิกายน 2549 และดาวหางดวงอื่นอีกหนึ่งดวงซึ่งอาจจะเป็นดาวหาง ดาเรสต์ (d'Arrest) ในเดือนสิงหาคม 2551  คอนทัวร์จะสำรวจดาวหางเหล่านี้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ประกอบด้วยกล้องถ่ายรูป สเปกโทรมิเตอร์ และเครื่องวิเคราะห์ฝุ่น