สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องที่มักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

รวมเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และดวงดาวที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันผิด ๆ เช่น ฤดูร้อนดวงอาทิตย์เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ หรือ กำแพงเมืองจีนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากอวกาศ ฯลฯ พร้อมคำตอบที่ถูกต้องและคำอธิบาย