สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

พื้นผิวของดวงจันทร์สะท้อนแสงดีมาก

ใช่ ดีกว่าถ่านหุงข้าวหน่อยนึง

เมื่อคุณมองดูดวงจันทร์ในคืนจันทร์เพ็ญ อาจรู้สึกว่าดวงจันทร์สว่างจนแสบตา น่าจะเชื่ออยู่ว่าพื้นผิวดวงจันทร์คงจะขาวโพลนราวกับหาดทรายบนโลก ถ้าคุณคิดแบบนั้นก็แสดงว่าคุณถูกม่านตาตัวเองหลอกเข้าให้เสียแล้ว ความจริงพื้นผิวดวงจันทร์สะท้อนแสงได้เฉลี่ยประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ เทียบได้กับการสะท้อนแสงของพื้นดินเปียกฝนหรือถนนราดยางเก่า ๆ ซึ่งถือว่าคล้ำมาก


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ