สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

นักบินอวกาศจะสลบไปชั่วขณะในช่วงที่จรวดทะยานจากฐานปล่อยพุ่งขึ้นสู่อวกาศ เนื่องจากได้รับแรงจีสูงมาก

ดูหนังมากไปป่าว

ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก นักบินอวกาศได้รับแรงจีขณะขึ้นสู่อวกาศสูงสุดประมาณ 3-4 จี อาการที่เกิดขึ้นกับนักบินอวกาศขณะพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า (รวมถึงขณะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศในการกลับสู่โลก) คือแขนขาหนัก แน่นอก หายใจลำบาก พูดไม่ค่อยออก เท่านั้น  แม้แต่การกลับสู่โลกในแบบทิ้งตัวซึ่งใช้ในกรณีฉุกเฉิน นักบินอวกาศก็ได้รับแรงจีประมาณ 7-8 จี ซึ่งแม้จะสูงกว่ามาก แต่ก็ไม่ถึงกับหมดสติ


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ