สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

จะดูอาทิตย์เที่ยงคืนก็ต้องไปนอร์เวย์

ไม่จำเป็น !

ขอเพียงพื้นที่นั้นอยู่ที่ละติจูดสูงกว่า 66.5 หรือต่ำกว่า -66.5 องศาก็มีโอกาสเห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนในกลางฤดูร้อนได้ทั้งนั้น


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ