สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นผู้คิดค้นระเบิดนิวเคลียร์

ไม่เกี่ยว

ชื่อของไอน์สไตน์และทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะของเขามักถูกโยงไปเข้ากับระเบิดนิวเคลียร์เสมอ เพราะทฤษฎีนี้ใช้อธิบายได้ว่าพลังงานมหาศาลจากกระบวนการนิวเคลียร์เกิดขึ้นได้อย่างไร 

แต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉพาะไม่ได้บอกวิธีสร้างระเบิดนิวเคลียร์ และแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ก็ไม่ได้มีส่วนในโครงการแมนฮัตตัน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์เพื่อใช้ในสงครามโลกครั้งที่สอง ไอนส์ไตน์จึงไม่ใช่ผู้คิดค้นระเบิดนิวเคลียร์ 

อย่างไรก็ตาม ไอนส์ไตน์ก็ยังมีส่วนรับผิดชอบต่อการเกิดระเบิดนิวเคลียร์ เพราะเขาได้เคยเขียนจดหมายไปยังประธานาธิบดี แฟรงคลิน รูสเวลต์ เพื่อให้เร่งพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ก่อนที่เยอรมันจะทำสำเร็จ


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ