สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

ดาวตกส่องแสงเนื่องจากการเสียดสีกับบรรยากาศจนทำให้เกิดความร้อนและเปล่งแสงออกมา

ไม่ใช่

แสงดาวตกเกิดจากความร้อน ถูก แต่ที่ว่าความร้อนเกิดจากการเสียดสีนั้นผิด 

ดาวตกเกิดจากสะเก็ดดาวที่พุ่งเข้าสู่บรรยากาศโลก ความเร็วที่พุ่งเข้ามาสูงมาก (อาจสูงถึงระดับแสนกิโลเมตรต่อชั่วโมง) ทำให้เกิดแรงอัดอากาศที่ด้านหน้าของสะเก็ดดาว แรงอัดที่สูงมากนี้เองที่ทำให้เกิดความร้อน ทำนองเดียวกับเมื่อเราสูบลมจักรยาน กระบอกสูบที่ร้อนขึ้นเกิดจากความดันอากาศภายในกระบอกสูบที่เพิ่มสูงขึ้น 

ดาวตก ส่องสว่างขึ้นจากความร้อนที่เกิดจากความดัน ไม่ใช่แรงเสียดสี (จาก Wikimedia Commons)  


ส่วนสะเก็ดดาวร้อนขึ้นโดยการแผ่รังสีความร้อนจากแนวปะทะของอากาศที่ร้อนขึ้นจากความดันตามที่กล่าวมาข้างต้น ความร้อนนี้ทำให้ผิวหน้าของสะเก็ดดาวหลอมเหลวและระเหยออกไปเป็นไอ 

การเสียดสีเกิดขึ้นจริง แต่กลไกหลักของการเกิดความร้อนในที่นี้คือความดัน ไม่ใช่การเสียดสี


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ