สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

หยาง ลี่เหว่ย เป็นนักบินอวกาศชาวเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นสู่อวกาศ

ไม่ใช่ 

หยาง ลี่เหว่ย เป็นนักบินอวกาศชาวจีนคนแรกที่ได้ขึ้นสู่อวกาศ แต่ไม่ใช่คนแรกของเอเชีย 

ชาวเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นสู่อวกาศอยู่ใกล้บ้านเรานี้เอง ชื่อ ฟาม ตวาน เป็นนักบินกองทัพอากาศเวียดนาม ฟาม ตวาน ได้รับเลือกให้ร่วมโครงการโซยุซของสหภาพโซเวียต และได้เดินทางไปกับยานโซยุซ 37 ไปปฏิบัติหน้าที่บนสถานีอวกาศซัลยุต เมื่อปี 2523 ก่อนหน้าที่หยาง ลี่เหว่ยจะได้ขึ้นสู่อวกาศถึง 23 ปี


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ