สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

ดาวพฤหัสบดีเกือบจะเป็นดาวฤกษ์อยู่แล้ว

ยังขาดอีกเยอะ

ดาวพฤหัสบดีมีองค์ประกอบคล้ายดาวฤกษ์ นั่นคือประกอบด้วยไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือฮีเลียม การที่ดาวพฤหัสบดีมีองค์ประกอบคล้ายดาวฤกษ์และมีขนาดใหญ่ มีมวลสูง อาจพาให้เข้าใจไปว่า คงใกล้เป็นดาวฤกษ์เต็มที บางคนถึงกับกล่าวว่าหากเอาดาวเสาร์มาโปะให้ดาวพฤหัสบดีก็จะทำให้กลายเป็นดาวฤกษ์ได้เลย เมื่อนั้นระบบสุริยะของเราก็จะมีดาวฤกษ์สองดวงเลยทีเดียว

นั่นเป็นการกล่าวเกินจริงไปมาก ดาวพฤหัสบดียังไม่ใช่ดาวฤกษ์ และจะไม่มีวันเป็น ดาวฤกษ์หมายถึงดาวที่สร้างพลังงานออกมาได้เองจากปฏิกิริยาหลอมไฮโดรเจนที่ใจกลาง ดาวแก๊สจะเกิดปฏิริยาเช่นนั้นได้จะต้องมีมวลมากกว่าดาวพฤหัสบดีไม่น้อยกว่า 90 เท่า ดาวพฤหัสบดีขณะนี้จึงยังไม่ใกล้เคียงความเป็นดาวฤกษ์เลย ต่อให้เอาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทั้งหมดมาเทรวมให้ดาวพฤหัสบดี มวลดาวพฤหัสบดีก็ยังเพิ่มขึ้นแค่ไม่ถึงสองเท่า


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ