สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

มนุษย์อวกาศดื่มฉี่ของตนเอง

แหวะ ใครจะไปกิน

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต แต่น้ำก็เป็นของหนักที่มีค่าขนส่งขึ้นสู่อวกาศแพงมาก ภารกิจอวกาศจึงต้องหาวิธีลดลดการขนส่งน้ำขึ้นไปให้เหลือน้อยที่สุด บนยานที่มีมนุษย์อยู่อาศัยเป็นเวลานานเช่นสถานีอวกาศมีวิธีนำน้ำจากร่างกาย (ทั้งปัสสาวะ เหงื่อ และความชื้นจากลมหายใจ) มาแปรใช้ใหม่ กระบวนการแปรใช้ใหม่มีประสิทธิภาพมากจนน้ำที่ได้มามีความสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่าน้ำดื่มบรรจุขวดที่เราซื้อกินกันบนโลกเสียอีก แน่นอนว่าน้ำที่บริสุทธิ์ระดับนั้นย่อมเรียกว่าเป็นน้ำปัสสาวะไม่ได้


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ