สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

จะดูทางช้างเผือก ก็ต้องเดือนกุมภาพันธ์

เดือนไหนก็ได้

ทางช้างเผือกมองเห็นได้ตลอดปี ไม่จำเป็นต้องเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 

นักถ่ายภาพทางช้างเผือกส่วนใหญ่มักกล่าวอยู่เสมอว่า จะถ่ายรูปทางช้างเผือก ต้องเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จึงทำให้คนทั่วไปเข้าใจไปว่า ทางช้างเผือกมองเห็นได้เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่งไม่เป็นความจริง

ทางช้างเผือก คือดาวฤกษ์นับล้านดวงที่เกาะกลุ่มกันอยู่เป็นแถบโอบล้อมโลกไว้ เมื่อมองจากโลก จะปรากฏเป็นแถบสีขาวจาง ๆ พาดเป็นทางไปบนท้องฟ้า เนื่องจากโลกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของดาราจักรทางช้างเผือก เราจึงมองเห็นว่าทางช้างเผือกพันล้อมโลกไว้เป็นวง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวันใดเดือนใดหรือเวลาใด ก็จะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของทางช้างเผือกอยู่บนท้องฟ้าให้เห็นเสมอ ทางช้างเผือกจึงเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ตลอดปี สาเหตุที่นักถ่ายภาพมักแนะนำว่าถ้าจะถ่ายภาพทางช้างเผือกควรถ่ายช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นั่นเป็นเพราะช่วงเวลาดังกล่าว ตรงกับช่วงฤดูหนาว ท้องฟ้าปลอดโปร่ง และกลุ่มดาวคนยิงธนู-แมงป่องซึ่งอยู่บริเวณที่ทางช้างเผือกสว่างที่สุดขึ้นสูงจากขอบฟ้ากำลังดีในช่วงใกล้รุ่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาสะดวกสำหรับคนทั่วไปที่จะตื่นมาถ่ายรูปดาว  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์จึงเหมาะสำหรับการชมหรือถ่ายภาพทางช้างเผือก แต่ไม่ได้หมายความว่าทางช้างเผือกมองเห็นได้เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ