สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

นักบินอวกาศใส่รองเท้าแม่เหล็กเพื่อช่วยยึดเกาะกับพื้นยานได้

จะใส่ทำไม

ในเมื่อตอนอยู่ในยานอวกาศใช้เหาะเอาสะดวกกว่ากันเยอะ อย่าลืมว่าการเดินเป็นสิ่งที่ทำได้ยากขณะอยู่ในภาวะไร้น้ำหนัก นักบินอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติจึงไม่เดิน เมื่อต้องการเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็เหาะไป เมื่อต้องการอยู่กับที่ ก็ใช้เท้าขัดกับราวโลหะซึ่งมีอยู่ทั่วสถานีเพื่อตรึงตัวเองไว้กับที่ และในเมื่อไม่ต้องเดิน ก็ไม่ต้องใส่รองเท้า นักบินอวกาศใส่เพียงถุงเท้า (ที่ไม่เคยซัก) เท่านั้น

มีการใช้แม่เหล็กในการตรึงสิ่งของต่าง ๆ ไว้กับที่บ้างเหมือนกัน เช่น ตรึงช้อนส้อมไว้กับโต๊ะกินข้าว แต่ส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่ใช้ตรึงสิ่งของต่าง ๆ บนสถานีอวกาศเป็นเทปเวลโคร (เทปที่ใช้ติดสายคาดรองเท้า) บนสถานีอวกาศจึงมีแต่เสียงฟืดฟาดของเทปเวลโคร เป็นเทปที่มีประสิทธิภาพและน้ำหนักเบา ดีกว่าแม่เหล็กมาก


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ