สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

ยานสปุตนิก 1 เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ชิ้นแรกที่ขึ้นสู่อวกาศ

ไม่ใช่

สิ่งประดิษฐ์มนุษย์ชิ้นแรกที่ขึ้นสู่อวกาศคือจรวด วี-2 ที่สร้างชื่อไว้ในสงครามโลกครั้งที่สอง จรวดวี-2 บางลำพุ่งขึ้นสูงกว่า 100 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเข้าสู่พรมแดนของอวกาศแล้ว แต่จรวดวี-2 เพียงแต่ขึ้นสู่อวกาศเป็นเวลาสั้น ๆ แล้วตกกลับสู่โลกเท่านั้น ไม่ได้โคจรรอบโลก สิ่งประดิษฐ์มนุษย์ชิ้นแรกที่โคจรรอบโลกได้คือสปุตนิก-1 ดังนั้น เกียรติยศของสปุตนิก-1 คือการเป็นสิ่งประดิษฐ์แรกที่โคจรรอบโลกได้สำเร็จ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่อยู่เหนือเพียงการขึ้นสู่อวกาศของ วี-2 มาก


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ