สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

ดวงอาทิตย์ คือลูกไฟดวงโต

ไม่ใช่

ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ไฟ สิ่งที่ทำให้ดวงอาทิตย์ร้อนแรงไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีดังที่เกิดในเปลวไฟ แต่เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่หลอมไฮโดรเจนให้เป็นฮีเลียม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ให้พลังงานมหาศาลจนแกนดวงอาทิตย์ร้อนถึง 15 ล้านองศา ดวงอาทิตย์จึงเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ธรรมชาติซึ่งร้อนกว่าไฟมาก 
ยามคุณเดินอาบแดดอุ่น ๆ ริมชายหาด ก็จงเข้าใจว่าคุณกำลังอาบรังสีจากนิวเคลียร์ บ้านไหนติดโซลาร์เซลก็แสดงว่าบ้านนั้นใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือถ้าหลังบ้านใครมีราวตากผ้าก็ตั้งชื่อให้โก้ไปเลยว่าเครื่องทำผ้าแห้งพลังงานนิวเคลียร์

ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ลูกไฟ แต่ร้อนยิ่งกว่าไฟ (จาก NASA) วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ