สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

บลูมูนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง

ก็ไม่นานเท่าไหร่

ในภาษาอังกฤษมีสำนวนว่า once in blue moon ซึ่งมีความหมายว่านาน ๆ ที แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าบลูมูนจะเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง 

บลูมูนไม่ได้หมายถึงดวงจันทร์เป็นสีน้ำเงิน แต่หมายถึงจันทร์เพ็ญครั้งที่สองของเดือนปฏิทิน มีโอกาสเกิดขึ้นทุกสองสามปีโดยเฉลี่ย บางปีอาจเกิดขึ้นได้ถึงสองครั้ง ความถี่การเกิดระดับนี้ถือว่าไม่น้อยเลยสำหรับดาราศาสตร์


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ