สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

กล้องโทรทรรศน์ & กล้องโทรทัศน์

ระวัง !

แม้จะออกเสียงเหมือนกัน รากศัพท์เหมือนกัน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน กล้องโทรทรรศน์คือกล้องที่ใช้ส่องวัตถุที่อยู่ไกลให้ดูใกล้เข้ามา บางครั้งก็เรียกกล้องดูดาว ส่วนกล้องโทรทัศน์ คือกล้องที่ใช้บันทึกภาพสำหรับนำไปฉายออกทางโทรทัศน์


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ