สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

สัตว์ตัวแรกที่ได้ขึ้นสู่อวกาศเป็นหมา ชื่อไลกา

ไม่ใช่

ไลกา เป็นสัตว์ตัวแรกที่ได้ขึ้นไปโคจรรอบโลก แต่ไม่ใช่สัตว์ตัวแรกที่ขึ้นสู่อวกาศ 
ไลกาได้ขึ้นไปโคจรรอบโลกในวันที่ พฤศจิกายน 2500 โดยไปกับยานสปุตนิก แต่สัตว์ตัวแรกที่ได้ขึ้นสู่อวกาศได้ไปก่อนหน้านั้นถึงสิบปี เป็นแมลงวันผลไม้จำนวนหนึ่ง ถูกส่งขึ้นไปกับจรวดวี โดยสหรัฐอเมริกาเพื่อทดลองเกี่ยวกับรังสีในอวกาศ จรวดนำแมลงวันผลไม้กลุ่มนี้ขึ้นไปสูงจากพื้นดิน 109 กิโลเมตร แม้หน้าตาจะไม่น่ารักเท่าไลกา แต่ก็โชคดีได้กลับมายังพื้นโลกอย่างปลอดภัย

ไลกา หมาตัวแรกที่ได้ขึ้นไปโคจรรอบโลก (จาก space.com) 


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ