สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

สู่สหัสวรรษใหม่ ปี 2000

ยัง

สหัสวรรษที่ จะเริ่มเมื่อวันที่ มกราคม ค.ศ.2001 ไม่ใช่ปี 2000 เนื่องจากปี ค.ศ.เริ่มต้นที่ ค.ศ.1 ไม่ใช่ ค.ศ. ดังนั้น การขึ้นสหัสวรรษใหม่จึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ มกราคม ของปี 1001, 2001, 3001...

ในทำนองเดียวกัน การขึ้นศตวรรษใหม่จึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ มกราคม ของปี 101, 201, 301... ด้วย


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ