สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์

มีซะที่ไหนกัน !

ไอน์สไตน์ไม่เคยเขียนทฤษฎีอย่างว่านี้หรอก ทฤษฎีที่ชื่อ Theory of Relativity ของเขาน่ะเรียกว่า ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ต่างหาก


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ