สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กิจกรรม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

    พ.ศ. 2557

    พ.ศ. 2556

      พ.ศ. 2555

        พ.ศ. 2554

          พ.ศ. 2553

            พ.ศ. 2552

              พ.ศ. 2551

                พ.ศ. 2550

                  • ดาราศาสตร์สัญจร ณ วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.สระบุรี
                    วันที่ 14 ธันวาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ/ ห้องภาพ)
                  • การรับผู้แทนเข้าร่วมแข่งขัน IOAA ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
                    วันที่ 9 ธันวาคม 2550 (ห้องภาพ)
                  • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
                    วันที่ 7-9 ธันวาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
                  • ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 1 ปีการศึกษา 2550 ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย
                    วันที่ 9-19 ตุลาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
                  • ดาราศาสตร์สัญจร ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี
                    วันที่ 13-14 ตุลาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
                  • การเดินทางกลับของผู้แทนดาราศาสตร์โอลิมปิก ที่เข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก IAO ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
                    วันที่ 9 ตุลาคม 2550 (ห้องภาพ)
                  • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดาราศาสตร์สำหรับสื่อมวลชน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี
                    วันที่ 15-16 กันยายน 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
                  • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธาณี
                    วันที่ 11-13 สิหาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
                  • การส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 4
                    ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
                    วันที่ 9-15 พฤศภาคม 2550 (ห้องภาพ)
                  • ชมสุริยุปราคา ณ บริเวณหน้าวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
                    วันที่ 19 มีนาคม 2550 (ห้องภาพ)

                  พ.ศ. 2549

                    • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
                      วันที่ 20-22 ตุลาคม 2549 ( รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
                    • โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม เชิญบรรยายค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ จุดกางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยขมิ้นใหญ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีณบุรี
                      วันที่ 27 มกราคม 2549 (ห้องภาพ 1 / 2)

                    พ.ศ. 2548

                      • ดาราศาสตร์สัญจร ณ จุดกางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยขมิ้นใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีณบุรี
                        วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2548 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
                      • ส่งผู้แทนเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ณ ประเทศจีน
                        วันที่ 25 ตุลาคม 2548 (ห้องภาพ)
                      • ดาราศาสตร์สัญจร ณ จุดกางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยขมิ้นใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีณบุรี
                        วันที่ 12-13 สิงหาคม 2548 (ห้องภาพ)

                      พ.ศ. 2547

                        • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
                          วันที่ 11-13 ธันวาคม 2547 ( ห้องภาพ 1 / 2)
                        • ดาราศาสตร์สัญจร ณ จุดกางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยขมิ้นใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีณบุรี
                          วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2547 (ห้องภาพ)
                        • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก
                          วันที่ 16-18 มกราคม 2547 (ห้องภาพ)
                        • เชิญบรรยายค่ายอาสาพัฒนา ม.ราชภัฎสวนดุสิต ณ จังหวัดขอนแก่น
                          วันที่ 9 มกราคม 2547 (ห้องภาพ)

                        พ.ศ. 2546

                          • กิจกรรมชมดาวเสาร์ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
                            วันที่ 31 ธันวาคม 2546 (ห้องภาพ)
                          • กิจกรรมดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
                            วันที่ 7 พฤษภาคม 2546 (ห้องภาพ)

                          พ.ศ. 2545

                            • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
                              วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2545 (ห้องภาพ)

                            ดาวน์โหลด

                            เกี่ยวกับกิจกรรม